Tarieven

Dit zijn de tarieven (van de meest voorkomende behandelingen) vanaf 1 januari 2019

C11 Periodieke controle  € 21,78
C13 Probleemgericht consult € 21,78
C22 Schriftelijke medische anamnese € 21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 103,16
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 28,66 *
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie € 12,85 *
M02 Consult voor evaluatie van preventie € 12,85 *
M03 Gebitsreiniging € 12,85 *
M05 Niet-Restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 25,79 
M40 Fluoridebehandeling  € 14,33
M30 Behandelen van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5,73
M32 Eenvoudig bacterieel onderzoek  € 17,90 **
M61 Mondbeschermer € 25,79 **
X10 Kleine röntgenfoto € 16,05
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,04
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer € 35,53
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer € 49,86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer € 61,32
V84 Meervlaksvulling glasionomeer € 81,38
V91 Eenvlaksvulling composiet € 45,85
V92 Tweevlaksvulling composiet € 60,18
V93 Drievlaksvulling composiet € 71,64
V94 Meervlaksvulling composiet € 91,70
V15 Aanbrengen van tandkleurig plastisch materiaal € 68,77
V30 Sealen/fissuurlak aanbrengen eerste element € 25,79
V35 Sealen volgende element € 14,33
V40 Polijsten vullingen, applicatie medicament, behandeling van gevoelige halzen € 5,73
R29 RVS Confectiekroon (Hall techniek) € 51,58**

* Tarief per 5 minuten behandeltijd

** Exclusief laboratorium/techiek/materiaal kosten

De behandelingen voor kinderen van 0 tot 18 jaar worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering!

Tandvleesbehandelingen (bij volwassenen)

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151,88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 166,21
T21 Grondig reinigen wortel per element, complex (initiële behandeling) € 30,95
T22 Grondig reinigen wortel per element, standaard (Initiële behandeling) € 22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële Tandvleesbehandeling € 88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële Tandvleesbehandeling € 103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na Herbeoordeling € 45,85
T41 Beperkt consult  parodontale nazorg  € 60,18
T42 Consult parodontale nazorg  € 87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg € 154,17
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 151,88
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 166,21
A15 Oppervlakteverdoving €   7,45
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14,33

Diversen

T91 Pocketregistratie € 34,39
T92 Parodontiumregistratie € 68,77
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,12
T95* (Draad)Spalk € 22,92
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 57,31

* Exclusief materiaalkosten
** Exclusief laboratoriumkosten

U krijgt voordat we starten met de behandeling altijd een begroting mee van de kosten zodat u deze kunt overleggen met uw verzekering en u niet voor verrasingen komt te staan.

Voor het volledige overzicht van tandheelkundige tarieven kunt u terecht op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit