Kosten

TARIEVEN

De tarieven voor alle mondzorg behandelingen vind u terug op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Deze kunt hier HIER downloaden/bekijken

Voor kinderen worden nagenoeg alle behandelingen die wij uitvoeren in de praktijk vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft hiervoor dus niet aanvullend verzekerd te zijn.

Bent u verzekerd bij een van dez orgverzekeraars uit de ACHMEA groep, dan zijn consulten, instructies en het verwijderen van tandsteen beperkt tot een aantal zittingen per jaar die vergoed worden. 

 

VERGOEDINGEN EN BETALING

De meeste mondzorgkosten voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar worden vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten geldt geen eigen risico. Wij declareren dit rechtstreeks bij de verzekeraar. Voor alles dat niet vergoed wordt ontvangt u een nota van ons factoringbedrijf. 

Kosten voor een beugel / orthodontie (behandelingen die niet in onze praktijk worden uitgevoerd) en kroon- en brugwerk  vallen echter niet onder de basisverzekering (enkele speciale gevallen uitgezonderd). Om voor vergoeding van deze kosten in aanmerking te komen, is een aanvullende verzekering nodig.

Mondzorgkosten voor kinderen tot 18 jaar die uit de basisverzekering worden vergoed

Behandelingen mondhygienist:

 • Controle (periodiek preventief tandheelkundig onderzoek)
 • Incidenteel consult
 • Fluoridebehandeling, maximaal tweemaal per jaar, op indicatie vaker.
 • Sealen
 • Verwijderen van tandsteen
 • Parodontologie (behandeling steunweefsel, waaronder tandvleesbehandelingen)
 • Instructie en voorlichting

Behandelingen tandarts:

 • Restauratie met plastische materialen (vullingen)
 • Endodontologie (wortelkanaalbehandelingen)
 • Verdovingen
 • Röntgenonderzoek, met uitzondering van röntgenonderzoek dat nodig is voor orthodontie.
 • Gnathologie (behandeling kaak- en kauwklachten)
 • Chirurgische tandheelkunde (waaronder kaakchirurgie), met uitzondering van implantaten.
 • Tandvervanging met niet plastische materialen (kroon- en brugwerk) en implantaten. Let op: dit wordt echter alleen vergoed in het geval wanneer het de vervanging van een of meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden betreft die niet zijn aangelegd of als het ontbreken van die tand of die tanden het directe gevolg is van een ongeval.
 • Uitneembare prothetische voorzieningen (losse plaatjes en frameprothesen).

Mondzorgkosten voor kinderen tot 18 jaar die niet uit de basisverzekering worden vergoed.

 • Orthodontie
 • Tandvervanging met niet plastische materialen (kroon- en brugwerk) en implantaten.
 • Gedeeltelijke prothese
 • Uitwendig bleken

Mondzorgkosten en vergoedingen volwassenen

De kosten van mondzorgbehandelingen bij volwassenen van 18 jaar en ouder worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor kunt u een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Voor de vergoedingen en de hoogte van de premie kunt u terecht op de site van uw zorgverzekeraar

 

Betaling van de facturen

Voor het verwerken van onze facturen maken wij gebruik van:

U ontvangt van Anders MF via de mail alleen een nota van de kosten die niet vergoed worden door uw verzekering. U hoeft dus niet zelf uw nota aan ons te betalen en in te dienen bij de zorgverzekering. Omdat deze nota privacygevoelige informatie bevat kunt u deze alleen openen met een beveiligingscode die u via SMS toegestuurd krijgt.

LET OP! Het is voor ons erg van belang dat wij het juiste emailadres en 06-nummer van u in ons systeem hebben! Geef wijzigingingen daarom tijdig aan ons door.